Endast en av Oscarsnomineringarna för “Bästa film” är tobaksfri

11 mars 2024
 / 
Endast en av Oscarsnomineringarna för “Bästa film” är tobaksfri

Nyligen publicerade Truth Initiative sin årliga rapport, som kritiskt granskar hur cigaretter och e-cigaretter framställs i medieinnehåll som lockar många unga tittare. Rapporten framhåller att 25 miljoner unga varje år exponeras för skildringar av tobak/nikotin i streamade medier, vilket forskningen visar kan tredubbla risken att börja använda e-cigaretter. Det är av stor vikt att de som arbetar med film- och TV-produktion får kunskap om riskerna med att exponera unga för tobak/nikotin. Genom att medvetet välja bort sådana skildringar kan branschen spela en avgörande roll i att skydda ungdomars hälsa. Vidare kan varningar om tobakens/nikotinets hälsorisker användas i samband med visuellt innehåll för att ytterligare informera och skydda unga tittare.

I film, tv-serier och musikvideor framställs rökning ofta som något glamoröst och spännande, vilket romantiserar det hälsofarliga tobaksbruket. En omfattande studie av Truth Initiative (2020) avslöjar att unga som exponeras för tobaks-/nikotinanvändning i streamade medier löper tre gånger högre risk att börja använda e-cigaretter. Framställningen av tobaks-/nikotinanvändningen i dessa medier ökade med 110 procent mellan 2021 och 2022, vilket ledde till att nästan 25 miljoner unga exponerades för sådant innehåll.

I årets Oscarsnomineringar för “Bästa film” framställs tobaksanvändning i nio av tio filmer, med Greta Gerwigs Barbie som undantag. Utmärkelser som Oscars, Golden Globes och Emmys bidrar inte enbart till att höjer statusen för dessa filmer, och serier, skådespelare och regissörer, samtidigt som det lockar till sig en enorm medieuppmärksamhet och höga tittarsiffror. Dessa filmer får ofta fler visningar på biografer och prisbelönta TV-serier förlängs med ytterligare säsonger. 

Det vanligaste argumentet  för att inkludera cigarettrökning i filmer och tv-serier är en strävan efter historisk autenticitet, men argumentet faller när filmproduktioner porträtterar karaktärer som röker i både nutida och historiska sammanhang, oberoende av hur många som faktiskt röker eller rökte under den aktuella perioden. Vidare finns det flera filmproduktioner som tidigare uteslutit cigarettrökning i filmer som utspelar sig under epoker med en större andel rökare, eftersom att det inte tjänar något narrativt syfte, som exempelvis ”The Greatest Showman”.

En inkludering av nikotinets hälsorisker saknas när tobak/nikotin skildras i det analyserade medieinnehållet, trots att nikotin ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, typ två diabetes och försämrade kognitiva förmågor såsom minne, inlärning och koncentration. I vår senaste Novusundersökning från 2023 anger 62 procent av unga mellan 14-18 år att en trolig anledning till att testa nya nikotinprodukter är för att “nikotinprodukter verkar mindre farligt”. Dessutom anser 38 procent att förekomsten av nikotinprodukter i populärkultur är en trolig anledning till att man testar dessa produkter. 

Truth Initiative belyser att de tv-serier med mest framträdande tobaksanvändning i dagens populärkultur är Peaky Blinders och Dahmer. I Peaky Blinders sjätte säsong noteras 893 scener med tobaksbruk, medan Dahmer enda säsong uppvisar 306 tobaksskildringar.

Truth Initiative har tagit fram förslag på åtgärder som krävs för att uppmuntra beslutsfattare på alla nivåer – från ledningen inom underhållningsbranschen, chefer för streamingtjänster till regissörer, manusförfattare, skådespelare och artister – att stå emot att normalisera tobaksanvändning och arbeta för att avlägsna den helt från filmer, TV-serier och musikvideor som ungdomar ofta tittar på: 

Genom att stärka skådespelares möjlighet att välja bort framställning av tobaks-/nikotinanvändning minskar även användningen av tobak/nikotin bland barn och unga. Skådespelare som är medvetna om farorna med tobak och nikotin ska kunna lägga till ”ingen tobak”-bestämmelser i sina kontrakt. Detta kan även inkludera varningar för tobakens/nikotinets hälsofaror i samband med att produkterna används i filmen eller serien. 

Det är också viktigt att främja och uppmuntra utbildning inom film- och TV-branschen om riskerna med tobak/nikotin, särskilt hur skildringar påverkar användning bland unga. På samma sätt som streamingtjänster och tv-kanaler upplyser om stöd för ätstörningar och psykisk ohälsa, bör det även inkluderas klara budskap om stöd för att sluta med tobaks-/nikotinbruk inklusive information om dess hälsorisker.

Vill du stödja vårt arbete för en tobaks-/nikotinfri generation? Se hur du kan bidra här.