Ett barn vill förbjuda rökning – skrev brev till statsministern

10 maj 2023
 / 
Ett barn vill förbjuda rökning – skrev brev till statsministern

Ett barn i Boden har skickat ett brev till statsminister Ulf Kristersson med önskemål om att Sverige ska förbjuda rökning. Ulf Kristersson har nu svarat barnet att ett sådant totalförbud är svårt att införa och avslöjar samtidigt att han saknar insikt i varför rökare börjar.

I ett brev till statsministern önskar ett barn i Boden att rökning förbjuds. Barnet hänvisar till Nya Zeeland som har infört ett totalförbud mot cigarettförsäljning till alla som är födda efter 2008.

Statsministern har nu svarat barnet och skriver att ett förbud mot cigarettförsäljning till vuxna kan vara svårt att genomföra, och motiverar det med att många rökare frivilligt väljer att röka trots att de är medvetna om riskerna. Han lyfter också att Sverige försöker minska rökningen genom höjda skatter som gör att det blir dyrare att röka.

A Non Smoking Generation hyllar barnets initiativ, och efterlyser en ökad medvetenhet i tobaksfrågan bland svenska politiker. Fler än nio av tio tobaksbrukare börjar i tonåren eller ännu tidigare, och sällan av egen fri vilja utan snarare på grund av grupptryck och tobaksindustrins aggressiva marknadsföring. Om regeringen gjorde mer för att skydda unga skulle färre vuxna vara fast i ett skadligt beroende – som de allra flesta skulle vilja vara utan.

Att höja tobaksskatterna är ett viktigt steg för att förebygga rökning, men skatterna måste även höjas rejält på nya nikotinprodukter för att minska dess ökande popularitet bland unga. Utöver skattehöjningar efterlyser vi en lag om tobaksfri skoltid och ett totalförbud mot all tobaksreklam samt smaksättningar.

Vill du också se starkare åtgärder för att minska tobaksbruket? Stöd vårt arbete här.

Källa: P4 Norrbotten