EU, alkohol och tobak

För 20 år sedan folkomröstade Sverige om EU-medlemskapet. Vilka möjligheter och risker såg vi med ett EU-medlemskap och vilka erfarenheter har vi i dag?

Fredagen den 14 november arrangeras en rad samtal i Europahuset på Regeringsgatan 65, Stockholm. En programpunkt på förmiddagen handlar om alkoholen och tobaken. Då medverkar Anna Jansson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, Ann-Therese Enarsson, ordförande för A Non Smoking Generation och Irma Kilim, politisk sekreterare på IOGT-NTO.