EU-domstolens generaladvokat vill behålla snusförbudet

1280px-Flag_of_Europe.svg

Swedish Match vill häva snusförbudet i EU för att kunna exportera snus till resten av Europa, men EU-domstolens generaladvokat säger nej. Han framhåller att argumentet om att snus skulle minska andelen rökare saknar vetenskapliga belägg, samt att snus riskerar bli en inkörsport till tobak bland unga.

EU-domstolens generaladvokat Henrik Saugmandsgaard Øe har granskat och sedan avvisat argumenten från Swedish Match som vill utöka sin marknad för snuset. Han betonar att snus är hälsofarligt och riskerar öka tobakens skadeverkningar i Europa, exempelvis genom att locka unga in i tobaksbruk. Ytterligare ett motargument är att det saknas vetenskapliga bevis för att snus skulle fungera som rökavvänjning.

I de flesta fall följer EU-domstolen generaladvokatens förslag till avgörande. EU-domstolens beslut fattas vanligtvis runt sex månader efter generaladvokatens förslag. Läs mer här.