EU föreslår hårdare reglering av nya tobaksprodukter

EU-kommissionen planerar att rekommendera hårdare reglering av nya tobaksprodukter, däribland förbud mot användning av e-cigaretter på allmänna platser. Det framkommer i ett strategidokument som The Telegraph har tagit del av. Åtgärderna är del av en strategi för att förebygga cancer och syftar till att skapa en tobaksfri generation till år 2040.

Tidningen The Telegraph fick ta del av ett dokument om EU:s framtida strategi för att bekämpa cancer, och avslöjar nu EU-kommissionens preliminära planer. Dokumentet innehöll bland annat förslag om att rekommendera hårdare reglering av nya tobaksprodukter såsom e-cigaretter och heated tobacco products (HTP-produkter). Kommissionen överväger exempelvis att uppmana EU-länder att förbjuda användning av dessa produkter i offentliga miljöer, kollektivtrafik och på arbetsplatser.

Den nya cancerstrategin lägger stor vikt vid åtgärder som bidrar till att göra rökning och e-cigarettanvändning mindre attraktivt bland ungdomar. EU vill nå målet om en tobaksfri generation till år 2040, vilket innebär att tobaksanvändningen bland unionens befolkning ska minska till under fem procent. De föreslår därför också att nya tobaksprodukter ska beskattas likt traditionell tobak, införandet av neutrala förpackningar, förbud mot smaktillsatser samt åtgärder för att motverka marknadsföring av tobak på nätet och i sociala medier.

Strategidokumentet hänvisar till forskning som visar att 27 procent av alla cancerfall kan kopplas till tobaksbruk, vilket innebär att tobak är en av de främsta orsakerna till cancer som går att förebygga. Genom att eliminera rökning kan exempelvis 90 procent av all lungcancer förhindras.

Utöver tobaksförebyggande åtgärder innehåller den nya cancerstrategin även åtgärder för att minska konsumtionen av kött och alkohol, och för att främja hälsosamma kostvanor samt fysisk aktivitet.

Läs mer här.