EU-kommissionen uppmanas att vara mer transparent angående möten med tobaksindustrin

20 april 2023
 / 
EU-kommissionen uppmanas att vara mer transparent angående möten med tobaksindustrin

EU:s ombudsman har uppmanat den Europeiska kommissionen att rapportera mer information om dess möten med representanter för tobaksindustrin. Ombudsmannen menar att bristen på transparens ökar risken att dessa interaktioner hotar folkhälsopolitiken. Det rapporterar The Brussels Times.

EU:s ombudsman Emily O’Reilly, vars uppgift är att granska klagomål om missförhållanden inom EU:s institutioner, har skrivit ett brev till EU-kommissionen där hon kritiserar bristen på transparens angående interaktioner med tobaksindustrin. Ett flertal av kommissionens avdelningar har haft möten med representanter för tobaksindustrin men endast hälsodepartementet har aktivt publicerat grundliga rapporter om dessa möten.

Departementen för klimat, skatt, och interna marknaden har haft vissa möten med tobaksindustrin utan att publicera någon information. Ombudsmannen menar att detta missförhållande försvårar för kommissionen att försäkra sig om att dessa interaktioner inte utgör några risker för folkhälsopolitiken.

Ombudsmannen vill också ha mer information om vilka kriterier som kommissionen använder för att avgöra huruvida de ska träffa tobakslobbyn eller inte. Enligt Världshälsoorganisationens tobakskonvention är kommissionen skyldig att vara ”totalt och proaktivt transparent” gällande möten med tobaksindustrins representanter.

Kommissionen ska besvara ombudsmannens brev inom tre månader.

Vill du hjälpa oss att minska tobaksindustrins inflytande över folkhälsopolitiken? Stöd vårt arbete här.