EU stärker tobaksproduktdirektivet med fokus på barn och unga

Så efter lång väntan presenterads idag EUs förslag på det uppdaterade tobaksproduktdirektivet. Vi välkomnar förslag som har fokus på att förhindra fler barn och unga att börja röka och snusa. Direktivet innefattar bland annat begränsningar av smaktillsatser och standardiserade former på cigarettpaketen och på cigaretterna.

Att EU väljer barn och ungas sida istället för tobaksindustrin är positivt men vi hade gärna sett att kommissionen vågat ta ytterligare ett steg och föreslagit exponeringsförbud och neutrala paket.

Tonio Borg, ansvarig kommissionär, var dock tydlig tobaken ska se ut och smaka som tobak, inget annat.

Läs mer om TPD, vårt pressmeddelande och uttalande via länkarna nedan.