Europeiskt medborgarinitiativ för att göra EU tobaksfritt till år 2030

9 september 2022
 / 
Europeiskt medborgarinitiativ för att göra EU tobaksfritt till år 2030

Den spanska organisationen Nofumadores har registrerat ett europeiskt medborgarinitiativ hos EU-kommissionen för att göra EU tobaksfritt. Initiativet innehåller förslag på åtgärder för att skapa en tobaksfri miljö och den första tobaksfria generationen i Europa till år 2030. Organisatörerna ska nu samla in en miljon underskrifter från EU-medborgare i minst sju olika länder för att EU-kommissionen ska överväga förslagen.

EU-kommissionen har mottagit en registrering av ett europeiskt medborgarinitiativ med syfte att skapa en tobaksfri generation och miljö i Europa till år 2030. Bakom initiativet står tobaksförebyggande organisationer som efterlyser lagförslag för att skydda kommande generationer från att fastna i tobaksbruk och skydda miljön från tobakens negativa effekter. Organisationerna vill se följande konkreta åtgärder:

  1. Skapa den första tobaksfria europeiska generationen genom att förbjuda försäljning av tobaks- och nikotinprodukter till medborgare födda efter 2010.
  2. Skapa ett europeiskt nätverk av tobaks- och fimpfria stränder, för att göra dessa områden mer hälsosamma och miljömässigt hållbara.
  3. Etablera ett europeiskt nätverk av tobaks- och fimpfria nationalparker, för att göra dessa mer hälsosamma och minska risken för föroreningar samt bränder.
  4. Utöka rökfria utomhusmiljöer, inklusive fria från e-cigarettanvändning, framför allt platser som ofta används av minderåriga (parker, pooler, idrottsarenor, konserter och uteserveringar).
  5. Eliminera tobaksreklam i TV, film, radio och sociala medier, med särskilt fokus på dold reklam via influencers och produktplacering.
  6. Finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt kring tobaksrelaterade sjukdomar för att förbättra prognosen och göra dem botliga.

När ett europeiskt medborgarinitiativ har registrerats och uppfyller vissa formella krav ska organisatörerna samla in underskrifter från en miljon EU-medborgare i minst sju olika länder. Om detta har åstadkommits efter ett års tid är EU-kommissionen skyldig att agera och överväga initiativets önskemål, för att sedan gå vidare med dem eller inte och motivera sitt beslut.

A Non Smoking Generation stödjer detta initiativ fullt ut och hoppas att EU-kommissionen beslutar att vidta samtliga föreslagna åtgärder.

Vill du bidra till arbetet för en tobaksfri generation? Stöd vårt arbete här.

Källa: European Views