EU:s handelsavtal hindrar hälsa och hållbarhet

Skärmavbild 2018-06-05 kl. 14.31.25

EU vill främja folkhälsa och rättvis handel, men ingår i handelsavtal för att exportera tobaksprodukter till länder i Latinamerika. Organisationen European Public Health Alliance (EPHA) har skrivit en rapport som uppmärksammar att EU:s handel med tobak motarbetar de globala hållbarhetsmålen. Tillsammans med andra globala hälsoorganisationer har EPHA skrivit ett brev till EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström där de vädjar om att hon ska stoppa tobaksindustrins inflytande. Cecilias respons: ”Jag röker inte, och vi kan inte göra någon skillnad på tobak och andra jordbruksprodukter”.

700 000 människor dör på grund av rökning i Europa varje år och EU spenderar pengar på att minska tobaksbruket i medlemsländerna. EPHA:s rapport Unhealthy Trades visar att EU:s åtaganden gentemot folkhälsan utomlands och Agenda 2030 är av lägre prioritet. EU vill främja öppen och rättvis handel som gynnar alla parter i avtalen, men nu vill de exportera hälsoskadliga vanor till länder i Sydamerika. De försöker öka investering och export av tobaksprodukter från EU till Mexiko, Chile och handelsblocket Mercosur (Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay). Dessa handelsavtal främjar endast de europeiska tobaksföretagens ekonomiska vinning, snarare än rättvis handel, hälsa och hållbarhet.

EPHA och andra globala hälsoorganisationer anser att EU borde exkludera tobaksindustrin från alla handelsförhandlingar. Utifrån Världshälsoorganisationens tobakskonvention är EU skyldig att hindra tobaksindustrins inflytande över policyer för folkhälsa, och detta borde gälla alla förhandlingar som är relevanta för folkhälsa. Organisationerna lyfter fram att tobak inte är som andra produkter, eftersom dess huvudsakliga effekt är att orsaka sjukdom, och det är därför oansvarigt att handla med den som en vanlig produkt. EU:s tobaksexport motarbetar global hållbar utveckling och hindrar ekonomisk utveckling i partnerländerna, eftersom ökat tobaksbruk leder till en högre börda av ohälsa och dödsfall.

Organisationerna vädjar till EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström att:

  • Exkludera hälsoskadliga företagsintressen från alla framtida handelsförhandlingar i EU. Handelsavtal påverkar folkhälsan och tobakslobbyn måste därför exkluderas i enlighet med Tobakskonventionens riktlinjer om att begränsa tobaksindustrins inflytande.
  • Släppa intresset för tobaksexport i handelsavtalen med länder i Latinamerika, och aldrig prioritera tobak i framtida handelsförhandlingar.
  • Genomföra en bedömning av hälsopåverkan i alla gällande handelsavtal, samt genomföra en sådan bedömning innan förhandlingar kring framtida avtal börjar. Handelsavtal ska heller inte få slutföras innan en hållbarhetsbedömning är färdig, så att handeln inte på något sätt undergräver åtaganden gentemot hållbarhet.