Få kommuner kontrollerar tobaksförsäljning till minderåriga

Skärmavbild 2018-03-06 kl. 11.17.14

12 av Sveriges 20 mest befolkade kommuner genomförde inte kontrollköp av tobak under 2017. Minderåriga köper i stor utsträckning tobak på egen hand i närliggande butiker, avslöjar en kartläggning som gjorts av SVT.

Ett kontrollköp görs genom att en person som ser ung ut köper tobak för att undersöka om försäljaren kontrollerar köparens ålder. I SVT:s kartläggning av kontrollköp framkommer att majoriteten av stora kommuner inte genomför kontrollköp. SVT intervjuade Helen Stjerna, som är generalsekreterare för A Non Smoking Generation, om metoden. Hon framhävde att det är effektivt för att begränsa tillgängligheten till tobak bland unga, eftersom statistik visar att försäljningen till minderåriga minskar i kommuner som genomför kontrollköp. Hon anser att därför det är beklagligt att det är så få kommuner som utnyttjar metoden.

För att hindra unga från att köpa och bruka tobak föreslår regeringen en rad lagförändringar, bland annat vill de införa tillståndsplikt. De vill stärka kommunernas kontroll genom att ge dem rätten att utfärda tillstånd till försäljare. Helen Stjerna uppmuntrar detta initiativ då tobaksförsäljarnas incitament till att kontrollera köparnas ålder ökar om de riskerar att bli av med sina tillstånd.