Farliga smakämnen i e-cigaretter

e-cigarette-1301664_960_720

En ny rapport visar att smakämnen i e-cigaretter kan vara minst lika farliga som nikotin. Idag finns ingen kontroll över e-vätskornas smakämnen som har visats medföra direkta hälsorisker.

Sedan e-cigaretter gjorde entré på tobaksmarknaden har de blivit alltmer populära. 40 % av pojkarna på gymnasiet har provat att röka e-cigaretter. SVT Nyheter sammanfattar en ny kunskapssammanställning om e-cigarettbruk som visar att e-cigaretternas söta smaksättningar kan orsaka negativa hälsoeffekter, vilket även gäller för e-cigaretter som inte innehåller nikotin.

Sammanställningen har genomförts av Louise Adermark, docent i neurobiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och biträdande forskare Klara Danielsson. De fann att flera studier visade på att smakämnena i e-vätskor kan orsaka reaktioner som leder till celldöd samt kan försämra rökarens kognitiva förmåga, munhälsa och lungor.

I rapporten uppmärksammas också att e-cigaretter sällan fungerar för rökavvänjning. Ungdomar som provar e-cigaretter riskerar i större utsträckning att även prova vanliga cigaretter. Forskarna uppmanar till ökad reglering av e-cigaretternas innehåll, och att tillverkare måste informera användarna om potentiella hälsorisker. Läs rapporten här.