Färre skolelever röker

17 december 2015
 / 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har i dagarna presenterat 2015 års undersökning av skolelevers drogvanor. Undersökningen visar en tydlig sjunkande trend av tobakskonsumtion i åk 9 och år 2 på gymnasiet vilket är glädjande.

Andel rökare 2015:

Årskurs 9
9,5 % pojkar
14,4 % flickor

Gymnasiets år 2
24,6 % pojkar
27,2 % flickor

Andel rökare 2014:

Årskurs 9
11,4 % pojkar
16,9 % flickor

Gymnasiets år 2
28,1 % pojkar
28,8 % flickor