FÄRRE SPÄDBARN UTSÄTTS FÖR TOBAKSRÖK

brokencigarette

Andelen spädbarnsföräldrar som röker har nästan halverats de senaste 15 åren, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

År 1999 levde nästan vart femte spädbarn i familjer där någon rökte. Siffrorna hade år 2015 sjunkit från 19 till 11 procent och det är framför allt mammornas rökande som minskat.

1999 rökte 11 procent av mammorna, 2015 hade siffran minskat till knappt 5 procent medan andelen rökande pappor minskat från 14 till 10 procent. Enligt Socialstyrelsen behöver barn som utsätts för passiv rökning oftare sjukhusvård än barn som inte gör det.

 

Källa: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter