Färre tobaksförsäljare efter nya tobakslagen

4 december 2019
 / 
Färre tobaksförsäljare efter nya tobakslagen

Antalet tobaksförsäljare i Skåne, Västerbotten och Halland har minskat sedan den nya tobakslagen trädde i kraft den 1 juli. Det visar undersökningar som gjorts av Ekot på Sveriges Radio.

Efter införandet av tillståndsplikt för tobaksförsäljning har antalet handlare som säljer tobak minskat med nästan 20 procent i Skåne. Motsvarande siffra för Västerbotten är 14 procent och i Hylte kommun i Halland har fem av 18 tobaksförsäljare slutat sälja tobak.

Orsaken till minskningen är att tillståndsplikten har gjort att det har blivit dyrare att ansöka om försäljningstillstånd. Handlarna måste betala högre avgifter för prövning och tillsyn till kommunen, vilket för flera handlare som säljer relativt lite tobak blir ett incitament att sluta sälja tobak.

När den nya tobakslagen trädde i kraft den 1 juli 2019 infördes tillståndsplikt för tobaksförsäljning. Handlare som vill sälja tobak måste nu ansöka om tillstånd hos kommunen och därefter görs en bedömning av lämplighet likt den som görs vid ansökningar om alkoholtillstånd.

Läs mer hos P4 Kristianstad, P4 Västerbotten och P4 Halland.