Färre tobaksköp av barn efter exponeringsförbud

16 oktober 2018
 / 

Storbritannien

I Storbritannien har barns tobaksköp minskat med nästan en tredjedel efter att exponeringsförbudet infördes 2015. Detta visar resultat från en årlig undersökning om tobaks-, alkohol- och drogbruk bland unga.

Tobaksfakta har sammanfattat en analys, som genomförts av Imperial College London, av exponeringsförbudets effekter i England. Innan 2015 när exponeringsförbudet infördes köpte 57 % av rökande barn tobak i butiker, jämfört med 2016 då andelen minskade till 40 %. Analysen baserades på resultat från årliga studier om ungas tobaksbruk mellan åren 2010 och 2016.

Även tidigare studier pekar på att exponeringsförbud är en effektiv åtgärd. En studie från 2016 som genomförts av forskare i Nya Zeeland visar att barn som regelbundet exponeras för tobaksprodukter i butiker löper 1,6 gånger större risk att testa tobak än barn som inte exponeras i den utsträckningen.

Tobakskonventionen förbjuder all typ av tobaksreklam och rekommenderar exponeringsförbud för att skydda barn från tobaksindustrins marknadsföring. Flertalet andra länder, såsom Island, Norge och Finland, har redan infört exponeringsförbud.

Lisa Klefbom, generalsekreterare för organisationen Unga Drogförebyggare, kommenterade resultatet från den nya studien och hoppas att Sverige blir nästa land att införa exponeringsförbud. Exponeringsförbud bidrar till att tobaksbruk avnormaliseras och skyddar den yngre generationen från att börja med tobak.

A Non Smoking Generation vill också ha exponeringsförbud nu!

Läs mer om analysen här.