Filippinernas första tobaksfria generation

25 februari 2019
 / 
Filippinernas första tobaksfria generation

Staden Balanga i Filippinerna införde 2016 ett förbud för unga som är födda år 2000 eller senare att köpa tobak. Förbudet är ett nytt sätt att förebygga rökning och syftet är att uppnå tobaksfria generationer.

Sedan lagen om tobaksfria generationer infördes i Balanga för tre år sedan har initiativet spridits till flera grannstäder. Matematikprofessorn Jon Berrick som kom på idén framhäver att åtgärden ska utvärderas vetenskapligt, men att samma åtgärd historiskt har fått goda resultat i liknande sammanhang. Han menar att detta är bra ur tobaksförebyggande synpunkt eftersom nästan ingen börjar röka efter 25 års ålder.

Läs mer om åtgärden hos Sveriges Radio.