Fimpkampen: Unga i Göteborg bidrar till en renare stad

12 augusti 2020
 / 
Fimpkampen: Unga i Göteborg bidrar till en renare stad

För andra året i rad arrangerar Göteborgs stad och Städa Sverige ett städevent, kallat Fimpkampen, som engagerar ett tiotal lag från ungdomsidrotten i Göteborg. Målet är att ungdomarna ska bidra till en renare miljö genom att plocka skräp och samtidigt uppmärksamma skräpets, och framför allt fimparnas, negativa påverkan på miljön.

Fimpar är det överlägset vanligaste skräpet i Göteborgs stadsmiljö och står för 70 procent av allt skräp per tio kvadratmeter. Som en del av Göteborgs stads förebyggande arbete mot nedskräpning anordnas nu städeventet Fimpkampen tillsammans med Städa Sverige för att få igång en dialog med göteborgarna och öka kunskapen om hur skräpet skadar miljön.

Den 14 och 15 augusti kommer ett tiotal ungdomslag från olika delar av Göteborg städa skräp från den centrala stadsmiljön. De unga deltagarna betraktas som lokala miljöhjältar, får ökad medvetenhet om miljö och hållbarhet, och belönas dessutom med ett bidrag till lagkassan. Eventet fyller flera viktiga funktioner genom att sprida kunskap med potential att bidra till minskad nedskräpning och en renare stadsmiljö, samtidigt som det främjar den lokala ungdomsidrotten.

Läs mer här.