Finska myndigheter vill stoppa snuset och kritiserar Sveriges tobakspolitik

6 februari 2023
 / 
Finska myndigheter vill stoppa snuset och kritiserar Sveriges tobakspolitik

Finland strävar mot att bli nikotinfritt till år 2030, och föreslår att förbjuda privatimport av snus för att det målet ska kunna uppnås. Snusandet bland befolkningen har ökat de senaste åren och finska myndigheter lägger en del av skulden på Sverige. Det rapporterar Aftonbladet. 

Social- och hälsovårdsministeriet i Finland har tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda hur landet ska bli nikotinfritt till år 2030. Enligt finska medier har rökningen bland befolkningen minskat de senaste åren, medan snusandet ökar. Precis som i övriga EU är det förbjudet att tillverka och sälja snus i landet, men nu föreslår myndigheten att det även ska bli förbjudet att importera snus för privat bruk från och med nästa mandatperiod.

Snuset kommer till Finland från Sverige via Finlandsfärjorna, som i Finland kallas Sverigebåtarna, där det i dagsläget är tillåtet att köpa och importera snus för eget bruk. Detta är dock problematiskt ur övervakningssynpunkt då personer med stora lager av snus kan hävda att det har importerats i lagliga mängder. Ett totalförbud mot all snusimport skulle underlätta polisens arbete eftersom allt snus blir illegalt.

Ilkka Oksala, direktör vid Finlands Näringslivs EK, som leder arbetsgruppen riktar kritik mot Sverige för bristfällig reglering av snuset. När Sverige blev medlemmar i EU blev vi undantagna från snusförbudet under förutsättning att produkten inte sprids utanför landets gränser.

Vill du stödja vårt arbete för starkare tobakslagar i Sverige? Se hur du kan bidra här.