Flens kommun förbjuder rökning på badplatser

Flens kommun har beslutat att införa rökförbud på kommunens badplatser. Syftet är att skydda barn från rökning och att minska nedskräpningen av fimpar.

Den 1 juli 2019 utvidgades rökförbudet på allmänna platser utomhus till att även omfatta exempelvis uteserveringar, lekplatser och hållplatser för kollektivtrafik. Nu har Flens kommun tagit ett steg längre genom att införa rökförbud på alla kommunens badplatser. Förbudet träder i kraft 1 mars 2020.

Beslutet motiveras av att skydda barn och ungdomar från tobaksrök. Det nya rökförbudet kommer även minska osäkerhet kring gränsdragning då de flesta av kommunens badplatser har lekplatser. Förhoppningen är även att nedskräpningen av fimpar ska minska.

Läs mer i E-kuriren.