Samband mellan antalet cigaretter och risk för stroke

stroke-3233778_960_720

En ny studie visar att antalet cigaretter påverkar risken för att drabbas av stroke. Amerikanska forskare har gjort en undersökning bland män som är yngre än 50 år och kommit fram till att risken ökar ju mer männen röker. 

Det är allmänt känt att det finns ett samband mellan rökning och risken för att drabbas av stroke, men hur antalet cigaretter påverkar risken är mindre välkänt. Aftonbladet rapporterar om hur forskare i USA har studerat detta bland män i åldrarna 15-49 år. Männen delades upp i kategorier utifrån hur många cigaretter de rökte om dagen. Det sammanlagda resultatet visade att män som röker löper 88 % större risk för att drabbas av stroke, jämfört med män som aldrig rökt.

Slutsatsen från studien är att ju mer männen röker, desto större är risken för att drabbas av stroke. För män som röker mellan 1-10 cigaretter om dagen ökar risken med 46 % jämfört med män som aldrig rökt. Män som röker två paket cigaretter eller mer löper fem gånger större risk än män som aldrig rökt.