Fler dödsfall kopplas till e-cigaretter

Över 1000 fall av lungsjukdom och 18 dödsfall i USA har nu kopplats till e-cigaretter. Cirka 40 procent av de som har drabbats är under 20 år. En ny studie visar att lungskadorna liknar kemiska brännskador som man kan få vid inandning av senapsgas.

Antalet sjukdomsfall och dödsfall som kopplats till e-cigaretter i USA ökar. Amerikanska folkhälsomyndigheten CDC rapporterar om 18 döda och över 1000 sjuka, varav 25 procent av sjukdomsfallen har upptäckts under den senaste veckan.

Myndigheterna är fortfarande osäkra kring vad som orsakar skadorna, men de tror att produkter som innehåller tetrahydrocannabinol (THC), ett aktivt ämne i cannabis, kan vara en bidragande faktor. Vid intervjuer med 500 av de drabbade svarade 77 procent att de hade använt den typen av produkter.

En ny studie visar att vissa lungskador liknar kemiska lungskador som exempelvis kan uppstå när man andas in senapsgas. En av läkarna som genomförde studien förklarar att skadorna kan göra det omöjligt att andas på grund av svullnader och att vätska läcker in i lungorna.

Läs mer hos SVT Nyheter.