Fler rapporter om ökande snusanvändning bland unga kvinnor

18 januari 2023
 / 
Fler rapporter om ökande snusanvändning bland unga kvinnor

Den nya undersökningen Liv och Hälsa 2022 visar att andelen dagligsnusare har ökat drastiskt i region Örebro, Västmanland och Sörmland. Ökningen är särskilt stor bland unga kvinnor och beror delvis på det ”tobaksfria” vita snuset. Det rapporterar SVT Nyheter.

Folkhälsoundersökningen Liv och Hälsa 2022, som är ett samarbete mellan regionerna i Örebro län, Uppsala, Sörmland, Västmanland och Värmland, visar att andelen personer som snusar dagligen har ökat drastiskt sedan föregående undersökning 2017. Ökningen är störst bland kvinnor och daglig snusning bland kvinnor i Mellansverige är nu vanligast i den unga åldersgruppen 18-29 år.

I Västmanland har andelen kvinnor som snusar dagligen dubblerats mellan 2017 och 2022. Bland yngre kvinnor handlar ökningen främst om vitt snus.

I Örebro län har andelen dagligsnusare bland unga kvinnor ökat från fem procent till 17 procent under samma period. Motsvarande siffror för unga män är 18 procent respektive 26 procent.

I Sörmland har andelen kvinnor som snusar dagligen tredubblats genom en ökning från två till sex procent sedan en tidigare undersökning år 2000.

Nio av tio tobaksbrukare börjar i tonåren eller ännu tidigare. Vill du hjälpa oss att förebygga tobaksbruk bland barn och unga? Stöd vårt arbete här.

Källor: SVT Nyheter i Örebro, Sörmland och Västmanland