Fler unga röker

sidbild_fler-unga-roker_566x758

I tisdags gick FHIs Generaldirektör ut i DN debatt om att rökningen ökar bland landets 15 åringar. Läs här http://www.dn.se/debatt/antalet-rokande-15-aringar-okar-igen

Ökningen är ingen överraskning för oss och det är självklart något som oroar oss. Att media lyfte det uppskattas såklart då frågan i våra ögon bör få mer utrymme. (se länkar nedan för fler medier)

Tobak är den enskilt största orsaken till ohälsa och något som kan förebyggas genom kontinuerligt förebyggande arbete på alla nivåer både på kommun och skolnivå, i hemmet men Sveriges politiker måste också ta ett större ansvar. Sverige, Norge, Finland och Island skrev samtidigt på tobakskonventionen 2005 och nu 2012 har alla  länder förutom Sverige infört exponeringsförbud och Finland har till och med en tydligt uttalad strategi och vision för ett tobaksfritt samhället 2040. Sverige är inte längre ett föregångsland inom folkhälsopolitiken. Det är dags att sluta slå sig för bröstet och tro att vi är så bra på folkhälsa och inse att vi ligger långt efter.

Vi besitter kunskapen om effektiva åtgärder, åtgärder som inte skulle kosta staten mycket pengar och som i längden skulle spara enorma belopp. Rökningen kostar vårt samhälle 30 miljarder per år, här finns pengar att spara som skulle kunna lägga på att sats på våra barn och unga istället.

Varför ska Sveriges barn och ungdomar få sämre förutsättningar till hälsa än Norge och Finlads unga?