FN-dagen 2019

24 oktober 2019
 / 
FN-dagen 2019

Den 24 oktober infaller FN-dagen 2019. I samband med den dagen vill A Non Smoking Generation sprida kunskap om hur tobak motverkar samtliga 17 globala mål för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030. 

Tobaksindustrin som tillverkar och säljer en produkt som skadar både människor och vår planet är ett direkt hinder för en global hållbar utveckling. Tobak är en bidragande orsak till fattigdom, ojämlikhet, kränkningar av mänskliga rättigheter och omfattande miljöproblem. I rapporten Den Stora Tobakslögnen om A Non Smoking Generations studieresa till Malawi beskrivs kopplingen mellan tobak och de 17 globala hållbarhetsmålen. Nedan följer tre exempel.

Mål två: Ingen hunger

Tobaksodling finns i cirka 124 länder runt om i världen och upptar mycket odlingsbar mark som skulle kunna användas för att odla matgrödor. Det har uppskattats att cirka 20 miljoner människor skulle kunna få mat från marken som tobak odlas på.

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Tobaksbruk minskar alltmer i höginkomstländer, och bland höginkomsttagare i många länder. Trender i tobaksbruk utnyttjas av tobaksindustrin som då satsar ännu hårdare på att marknadsföra sina produkter i länder med svag tobakslagstiftning och gentemot sårbara grupper som saknar kunskap om hälsoriskerna.

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Tobaksodling hotar jordens ekosystem och biologiska mångfald eftersom den kräver avverkning av skog som många djur- och växtarter är beroende av. Miljöföroreningen som orsakas av bekämpningsmedel och tobaksavfall hotar också djur och natur.

Läs mer om tobakens koppling till hållbarhetsmålen på sida 14-15 i rapporten Den Stora Tobakslögnen.