FN larmar om barnarbete på Malawis tobaksodlingar

28 december 2022
 / 
FN larmar om barnarbete på Malawis tobaksodlingar

2021 avskaffade Malawi jordbrukssystemet där bönder kan hyra mark för att odla tobak i gengäld mot att markägaren får ta del av vinsten. Bakgrunden är att systemet har kritiserats för att upprätthålla barnarbete. Trots avskaffandet larmar en ny FN-rapport om att barnarbetet inom landets tobaksindustri fortgår.

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har uttryckt oro för upptäckterna i en ny rapport som visar att minst 3000 barn arbetar på Malawis tobaksodlingar.

En stor del av Malawis tobaksodlingar har länge bedrivits genom ett system där bönder tillåts hyra mark i gengäld mot att markägaren får en del av vinsten för grödan. Efter kritik om att detta system bidrar till att upprätthålla fattigdom och barnarbete beslutade landet förra året för att se över anställningslagen och avskaffa detta system.

FN:s nya rapport avslöjar nu att problemen med barnarbete och kränkningar av mänskliga rättigheter inom tobakssektorn kvarstår. Rapporten uppmärksammar också att över 400 000 barn, varav många arbetar på tobaksodlingar, inte har återgått till skolan efter Corona-pandemin.

FN har kommunicerat med landets regering och tobaksföretagen om problemet, och efterlyser mer omfattande insatser för att minska riskerna för exploatering samt förebygga rekryteringen av barnarbetare på tobaksodlingar.

Vill du hjälpa oss att sprida kunskapen om barnarbetet inom tobaksindustrin? Stöd vårt arbete här.

Källa: Big News Network