FN:s barnfond UNICEF manipulerades av tobaksindustrin

UNICEF_Logo

Tobaksindustrin har manipulerat FN:s barnfond UNICEF (United Nations Children´s Fund) i över 10 år. En ny undersökning visar att UNICEF:s tobaksförebyggande arbete försämrades i samband med ökat inflytande från stora tobaksbolag mellan år 2003 till 2016.

Barns rättigheter hotas på många sätt av tobaksindustrin. Under slutet av 1990-talet gav UNICEF aktivt stöd till tobaksförebyggande initiativ, men stödet minskade från början av 2000-talet. Forskare från USA har analyserat interna dokument från stora tobaksbolag och identifierat en tydlig strategi för att påverka barnfondens tobaksförebyggande fokus. För att hindra ökat stöd till tobaksprevention, i samband med framtagandet av WHO:s tobakskonvention, inledde tobaksindustrin samarbeten med UNICEF. Industrin ville stärka sitt inflytande på barnfonden som var ett potentiellt hinder för deras affärer.

Genom att finansiera program för att minska barnarbete och ungas tobaksbruk lyckades tobaksindustrin förbättra sitt rykte samt flytta UNICEF:s fokus bort från tobaksförebyggande insatser. Forskarna uppmanar därför alla FN-organ att sluta samarbeta med tobaksindustrin. Läs mer hos Tobaksfakta.