FN:s pensionsfond har innehav i svenskt tobaksbolag

16 november 2020
 / 
FN:s pensionsfond har innehav i svenskt tobaksbolag

FN:s pensionsfond äger flera bolag på Stockholmsbörsen. Trots en tydlig och uttalad hållbarhetsprofil har fonden innehav i ett svenskt tobaksbolag, ett svenskt spelbolag och ett svenskt oljebolag. En analys i Dagens Industri (DI) uppmärksammar att svenska institutioner tar allt större avstånd från vissa bolag av hållbarhetsskäl, medan utländska institutioner verkar göra annorlunda bedömningar.

FN:s pensionsfond (United Nations Staff Pension Fund) förvaltar 75 miljarder dollar, motsvarande 650 miljarder kronor, åt sin personal och åt organisationer som Världshälsoorganisationen (WHO) och Världhandelsorganisationen (WTO). Fonden värderar sitt hållbarhetsarbete högt och enligt fondens hemsida följer den principer för ansvarsfulla och hållbara investeringar sedan 2006. På hemsidan framgår det också att bolag verksamma inom tobak och vapen exkluderades för flera årtionden sedan.

FN:s pensionsfond äger svenska aktier för nästan fyra miljarder kronor. I en analys i DI uppmärksammar Magnus Dagel att 30 miljoner kronor består av innehav i tobaksbolaget Swedish Match, vilket kan uppfattas gå emot fondens hållbarhetsprofil. Nästan alla svenska institutioner, förutom Nordea fonden och Tredje AP-fonden, har valt bort Swedish Match eftersom de sysslar med tobak och bedöms gå emot kriterier för hållbara investeringar. Av någon anledning har FN:s pensionsfond, och många andra utländska institutioner, gjort en annan bedömning. Magnus Dagel spekulerar i att det skulle kunna bero på att bolaget inte säljer cigaretter eller på den ökande försäljningen av deras nya ”tobaksfria” snusprodukt Zyn.

Under hösten har FN:s pensionsfond också köpt aktier till ett värde av ungefär 70 miljarder kronor i det svenska spelbolaget Evolution Gaming och den har även ett mindre innehav till ett värde av 0,2 miljoner kronor i oljebolaget Lundin Energy. Slutsatsen av analysen är att svenska och utländska institutioner i dagsläget gör olika bedömningar av bolag utifrån kriterier för hållbara investeringar.

A Non Smoking Generation vill göra några tillägg till denna analys för att belysa att institutioner som vill investera hållbart borde välja bort alla bolag som är verksamma inom tobak:

  • Inte bara cigaretter utan alla typer av tobaksprodukter, inklusive snus, orsakar enorma hälso- och hållbarhetsproblem, såsom fattigdom, barnarbete, ojämlikhet och miljöförstöring.
  • De nya produkterna som vilseledande marknadsförs som tobaksfria, exempelvis Swedish Matchs Zyn, innehåller stora mängder nikotin som framställs av tobak. Även dessa produkter lockar in konsumenter i hälsoskadliga beroenden och medför hållbarhetsproblem i produktionen.

Läs hela analysen i DI.

Läs mer om tobak och hållbarhet här.