Folkhälsomyndigheten får resurser för att informera om den nya tobakslagen

20 maj 2019
 / 
Folkhälsomyndigheten får resurser för att informera om den nya tobakslagen

1 juli träder den nya tobakslagen i kraft. För att informera allmänheten om att det blir förbjudet att röka på uteserveringar, lekplatser, perronger och fler offentliga platser utomhus tilldelas Folkhälsomyndigheten 8 miljoner kronor.

Folkhälsomyndigheten får nu 8 miljoner kronor för att öka kännedomen om den nya tobakslagen. Genom stöd till kommunerna och information till allmänheten ska resurserna användas till att stödja lagens genomförande. Den nya tobakslagen är ett steg närmare målet om ett rökfritt Sverige och ökar tillgängligheten till allmänna platser.

Socialminister Lena Hallengren menar att resurserna även ska främja det förebyggande arbetet och bidra till att människor skyddas från sjukdom samt passiv rökning. Knappt hälften av de 8 miljonerna ska därför fördelas till organisationer i civilsamhället som arbetar med att förebygga tobaksbruk.

Folkhälsomyndighetens uppdrag att informera om den nya lagen samt utvärdera dess effekter ska slutredovisas till Socialdepartementet senast 31 december 2020.

Läs mer hos SVT Nyheter.