Folkhälsomyndigheten får tillsynsansvar för nya nikotinprodukter

30 juni 2022
 / 
Folkhälsomyndigheten får tillsynsansvar för nya nikotinprodukter

Med anledning av den nya lagen för tobaksfria nikotinprodukter, som träder i kraft den 1 augusti, har Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag av regeringen att utöva tillsyn över dessa produkter. Myndigheten tilldelas 4,4 miljoner kronor för förberedelser inför det nya tillsynsansvaret.

Folkhälsomyndighetens nya uppdrag går ut på att utöva tillsyn för att säkerställa att den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter följs. Uppdraget omfattar nu fler ställen än fysiska försäljningsställen, såsom på internet, och handlar om att kontrollera att dessa följer regler vad gäller exempelvis kraven på produktanmälan, produktkrav, rapporteringsskyldighet, produktkontroll, innehållsdeklaration, hälsovarning och övrig märkning.

Regeringen har tilldelat Folkhälsomyndigheten 4,4 miljoner kronor för förberedelser och genomförande av uppdraget.

Läs mer hos Regeringskansliet.