Folkhälsomyndigheten: Förbjud smaktillsatser i vitt snus och e-cigg för att skydda unga

6 december 2022
 / 
Folkhälsomyndigheten: Förbjud smaktillsatser i vitt snus och e-cigg för att skydda unga

Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät 2022 visar att bruket av nya nikotinprodukter, såsom vitt snus och e-cigaretter, är högst i den yngsta delen av befolkningen. Enkäten visar också att det vita snuset i störst utsträckning används av unga kvinnor. Folkhälsomyndigheten efterlyser nu ett förbud mot smaktillsatser i dessa produkter för att skydda barn och unga från att börja.

Användningen av vitt snus och e-cigaretter är vanligast bland personer i åldersgruppen 16-29 år. Det visar Folkhälsomyndighetens senaste folkhälsoenkät som genomfördes under våren 2022 och besvarades av nästan 17 000 personer som var 16 år eller äldre.

Enkäten visar också att bruket av det vita snuset är högst bland unga kvinnor i åldern 16-29 år. 18 procent av de unga kvinnorna uppgav att de använder vitt snus, jämfört med 12 procent bland de unga männen.

Bruket av traditionellt snus är fortsatt betydligt vanligare bland män än bland kvinnor, där motsvarande siffror är 18 procent av männen och fem procent av kvinnorna.

Samtidigt visar enkäten ingen förändring i andelen av befolkningen som röker dagligen. I både årets och föregående års enkät uppgav sex procent av befolkningen att de är dagligrökare. När det gäller daglig rökning syns dock fortfarande stora skillnader mellan olika samhällsgrupper, exempelvis utifrån utbildning och inkomst.

– Resultaten från undersökningen visar att de nyare nikotinprodukterna attraherar unga, och att utvecklingen går mot en ökad användning. Barn och unga är särskilt sårbara och har lättare att fastna i ett nikotinberoende. Flera aktörer måste arbeta tillsammans för att bryta den här utvecklingen, säger Åsa Thornqvist, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndigheten fastslår att de nya nikotinprodukterna medför hälsorisker på bland annat hjärta och kärl, och uppmärksammar att unga är mer sårbara för nikotinets beroendeframkallande effekter. I ett radioinslag i P4 Halland efterlyser myndigheten därför ett förbud mot smaktillsatser i dessa produkter så att färre unga lockas att testa. 

Vi på A Non Smoking Generation instämmer med Folkhälsomyndigheten om att det krävs starkare åtgärder, inklusive ett smakförbud, för att skydda barn och unga från skadliga nikotinberoenden. Håller du med oss? Se hur du kan stödja kampen här.