Folkhälsomyndigheten har undersökt ungdomars syn på snus

19 april 2022
 / 
Folkhälsomyndigheten har undersökt ungdomars syn på snus

Snusandet bland unga har ökat markant de senaste åren, särskilt bland tjejer. Snus är normaliserat och lättillgängligt i ungas vardag, uppfattas som populärt och trendigt, och testas ofta på grund av grupptryck samt lockande smaksättningar. Det visar Folkhälsomyndighetens nya undersökning om ungdomars syn på snus, som har baserats på intervjuer med 25 ungdomar i 13-19 års ålder. 

Med anledning av den ökande snusanvändningen bland unga har Folkhälsomyndigheten gjort en undersökning för att få mer kunskap som kan förbättra det tobaks- och nikotinförebyggande arbetet. Undersökningen omfattade alla former av snus och baserades på intervjuer med 25 ungdomar i 13-19 års ålder som fick svara på frågor om deras syn på snus, kopplat till användning, exponering, hälsa och smaksättning. 15 av ungdomarna hade någon gång testat snus och resterande 10 ungdomar hade inte testat någon form av snus.

Resultatet av intervjuerna har sammanfattats i publikationen Hur ser ungdomar på snus? – Erfarenheter och insikter från ungdomar om snus och snusanvändning, och visar bland annat att snus är normaliserat och lättillgängligt i ungdomarnas vardag. Unga exponeras exempelvis för snusanvändning på fester, restauranger, i skolan, hemmet, och sociala medier. Snus är så pass vanligt att unga knappt reflekterar över det.

Likt vår årliga Novusundersökning av ungas attityder till tobak visar denna undersökning att ungdomarna uppfattar grupptryck som den vanligaste orsaken till att börja snusa. Snus anses vara coolt och testas ofta för första gången tillsammans med kompisar på fester. Det kan upplevas som en kul grej att testa och flera ungdomar uppgav att de var nyfikna på hur det känns att snusa. Många är också eniga om att smaksättningar i snus kan göra att fler ungdomar provar eller väljer att fortsätta snusa, vilket också är en uppfattning som framkommer i vår egen Novusundersökning.

Enligt intervjusvaren verkar det finnas skillnader i ungas syn på vitt nikotinsnus och det traditionella bruna snuset. Vitt snus verkar mer populärt bland tjejer och unga i lägre åldrar, och testas för att det upplevs som trendigt, fräscht och mindre ohälsosamt, medan brunt snus verkar föredras av killar, äldre och de som snusat längre. Vissa ungdomar trodde också att vitt snus är vanligare i städer medan brunt snus är vanligare på landsbygden.

Andra faktorer som ungdomarna tror påverkar valet av tobaks-/nikotinprodukt är vad andra i ens omgivning använder, produktens pris och styrka, samt kändisars marknadsföring i sociala medier. I vår senaste Novusundersökning uppgav en femtedel av unga att de ofta ser reklam för tobaks- och nikotinprodukter, samt att produkternas förekomst i populärkultur (såsom sociala medier) kan vara en orsak till att testa.

Ungdomarna som inte har provat snus är generellt mer negativt inställda till snus och menar att det är onödigt, beroendeframkallande och dåligt för hälsan. Även vissa av ungdomarna som har snusat delar denna inställning och är medvetna om att snus innebär risker, men de flesta tycker dock att snus inte är en stor grej och att det är upp till individen att bestämma – oavsett om de själva har använt snus eller inte.

Folkhälsomyndighetens undersökning innehåller viktiga insikter till det tobakspreventiva arbetet, och uppmärksammar behovet av starkare tobakslagar för att motverka normaliseringen av tobak i ungas vardag.

Vill du bidra till att barn och unga får bättre skydd mot nikotinberoende? Stöd vårt arbete här.