Folkhälsomyndigheten vill se en utökad reglering av tobaks- och nikotinprodukter

30 juni 2023
 / 
Folkhälsomyndigheten vill se en utökad reglering av tobaks- och nikotinprodukter

Folkhälsomyndigheten uppmärksammar behovet av en ökad reglering av tobaks- och nikotinprodukter. Tillsammans med Socialstyrelsen och SBU har de sammanställt kunskap om de skadeverkningar som olika tobaks- och nikotinprodukter orsakar. Detta på uppdrag av regeringen. Rapporten visar bland annat att var tredje man och var femte kvinna i Sverige fortfarande brukar tobaks- eller nikotinprodukter idag, samt att användandet av nya nikotinprodukter ökar mest bland barn och unga. Dessutom skiljer sig användandet i befolkningen när man ser närmre på deras demografiska tillhörighet, vilket bidrar till ojämlikheter i hälsa.

På uppdrag av regeringen har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen gjort en sammanställning på kunskap kring de skadeverkningar som olika tobaks- och nikotinprodukter orsakar. Rapporten visar bland annat att det är fortsatt vanligt att använda tobaks- eller nikotinprodukter i Sverige; var tredje man och var femte kvinna uppger att de gör det. Samtidigt kan man se att användandet i befolkningen skiljer sig utifrån faktorer som kön, ålder och utbildning, vilket bidrar till ojämlikheter i hälsa.

Användningen av nya nikotinprodukter som nikotinsnus och e-cigaretter ökar mest bland barn och unga. Folkhälsomyndigheten uppmärksammar att det behövs en mer likvärdig lagreglering av tobaks- och nikotinprodukter för att skydda dem från beroende och hälsorisker.

– Folkhälsomyndigheten anser att tillgängligheten och efterfrågan på tobaks- och nikotinprodukter behöver minska, framförallt för att skydda barn och unga. Det behövs en reglering av dessa produkter som är mer lik den skyddslagstiftning som finns för tobaksrökning, bland annat när det gäller förbud mot smaktillsatser, reglering av nikotinhalt och marknadsföringsförbud, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Folkhälsomyndighetens rapport visar att kunskapsläget om produkterna varierar beroende på hur länge produkterna har funnits på marknaden och hur mycket forskning som bedrivits. För många av produkterna är kunskapen kring hälsoriskerna fortsatt begränsad, särskilt om de långsiktiga konsekvenserna av bruket, men att kunskap saknas innebär inte att hälsorisker kan uteslutas. Alla tobaks- och nikotinprodukter med nervgiftet nikotin i sig är starkt beroendeframkallande och kan innebära många risker för både den psykiska och fysiska hälsan. Därav betonar Folkhälsomyndigheten vikten att fortsätta följa ny forskning om olika tobaks- och nikotinprodukters hälsorisker och skadeverkningar.

Vill du också se ett helt tobaks- och nikotinfritt Sverige? Stöd vårt arbete här.