För en värld utan barnarbete inom tobaksindustrin

13 december 2021
 / 
För en värld utan barnarbete inom tobaksindustrin

”För en värld utan barnarbete” är årets tema i Musikhjälpen som går av stapeln 13-19 december. Runtom i landet startar fantastiska initiativ för att bidra till att bekämpa barnarbetet som pågår runtom i världen. Denna vecka vill vi på A Non Smoking Generation uppmärksamma det alltför okända men utbredda barnarbetet inom tobaksindustrin, och lyfta de skolor som har valt att engagera sig i frågan.

Skadligt barnarbete

Enligt den internationella arbetsorganisationen (ILO) klassas barnarbetet på tobaksodlingar som en av de värsta och mest skadliga formerna av barnarbete. 2011 uppskattade ILO att minst 1,3 miljoner barn under 14 år arbetar inom tobaksindustrin, men mörkertalet är stort och statistiken exkluderar barn i åldern 15-18 år. Dessutom är sannolikheten hög att barnarbetet har ökat sedan dess, till följd av ökad tobaksproduktion och Covid-19-pandemins effekter i form av lock-downs, ekonomisk osäkerhet samt skolstängningar.

Barn som arbetar på tobaksodlingar hjälper ofta sina föräldrar och saknar formella anställningar. De får sällan ersättning för sitt hårda arbete – som de i regel tvingas utföra utan skyddsutrustning eller rätt till vila. Arbetet leder ofta till att barnen går miste om väsentliga delar av sin skolgång och utsätts samtidigt för allvarliga hälsorisker via kontakt med tobaksplantan samt stora mängder giftiga bekämpningsmedel.

De senaste åren har många nya så kallat ”tobaksfria” produkter och varumärken blivit tillgängliga både i Sverige och stora delar av övriga världen. Tobaksindustrin arbetar aktivt för att försöka förändra sin image och framställa sig som mer hållbara samt hälsofrämjande, men faktum är att de nya produkterna innehåller stora mängder skadligt nikotin som utvinns ur tobak – som odlas genom utnyttjande av barnarbete. 

Ungas engagemang

Tyvärr är kunskapen om det utbredda barnarbetet inom tobaksindustrin alldeles för låg. Genom att höja kunskapsnivån i denna fråga kan vi göra stor skillnad och öka chansen att fler unga väljer att ta avstånd från tobaksindustrin samt alla dess ohållbara produkter. Under hösten 2020 uppgav 97 procent av tillfrågade elever att vår föreläsning ”Barnarbete i ny förpackning” innehåller argument för att avstå från tobak.

Inför Musikhjälpen 2021 med temat ”För en värld utan barnarbete” har vi på A Non Smoking Generation fått flera förfrågningar från skolor som vill visa vår föreläsning, och från elever som genom olika initiativ vill samla in pengar samtidigt som de sprider kunskapen om barnarbetet inom tobaksindustrin. Våra föreläsare Andrea och Shannelle ska bland annat delta i en digital frågestund med elever från Lövgärdesskolan i Angered, och delta i en radiosändning med gymnasieelever från Spyken i Lund.

Vi är så glada och tacksamma för alla ungdomar som engagerar sig för alla barns rätt att skyddas mot skadligt tobaksbruk och skadligt arbete på tobaksodlingar.

Vad kan vi göra?

Vill du som elev, lärare, förälder eller kanske företag göra något för att bidra till en värld utan barnarbete inom tobaksindustrin? Se vad just du/ni kan göra nedan.

Tusen tack för ditt bidrag!