Föräldramaterial: Hur pratar jag med mitt barn om tobak?

25 februari 2019
 / 
Föräldramaterial: Hur pratar jag med mitt barn om tobak?

Att bli beroende av tobak går mycket snabbare än man tror. Därför är det viktigt att tidigt upptäcka att ditt barn har börjat använda tobak. Vi ger dig tips på vad du ska vara uppmärksam på, hur du kan prata med ditt barn om tobak och viktiga argument för att kunna leva tobaksfritt.

Varför börjar unga röka eller snusa?

Trots att de flesta unga idag vet att tobak inte är hälsosamt börjar ändå cirka 16 000 barn att röka varje år. 24 procent av eleverna i årskurs två på gymnasiet röker. Mer än 30 procent använder nikotin när man räknar in bruket av snus och andra nikotinprodukter.

I en undersökning från 2018 om ungdomars attityder till rökning fick de svara på frågor om varför de tror att unga börjar röka, och den vanligaste orsaken som 90 % av ungdomarna uppgav var kompisar och grupptryck, följt av psykisk ohälsa, att förebilder röker och brist på stöd från föräldrar.

Ta del av det uppdaterade materialet för att få vägledning till att bli det stöd ditt barn behöver för att välja ett tobaksfritt liv. Ladda ner broschyren här.