Föräldraupproret för nikotinfria barn: en namninsamling för en skärpt lagstiftning!

12 april 2024
 / 
Föräldraupproret för nikotinfria barn: en namninsamling för en skärpt lagstiftning!

Den lagstiftning som infördes 2022 och omfattar nikotinprodukter är otillräcklig för att skydda unga från tobaksindustrins inflytande. Tobaksindustrin fortsätter att värva unga till den helt nya generationen av nikotinister som de skapat genom godisliknande smaker, ungdomlig förpackningsdesign, marknadsföring i sociala medier och gratis smakprover. Många föräldrar känner sig oroliga, ledsna och maktlösa när de upptäcker att deras barn lurats in i ett skadligt nikotinberoende som är svårt att bryta. A Non Smoking Generation har därför nu startat namninsamlingen Föräldraupproret för nikotinfria barn! för alla de som kräver en skärpt lagstiftning för att skydda våra unga och minska antalet barn som börjar. Man behöver inte vara förälder för att skriva under namninsamlingen.

Till samtliga ministrar och riksdagsledamöter i vår regering  

Våra barn luras in i ett livsfarligt nikotinberoende! – Vi undrar vad ni gör för att stoppa det?  

Med godisliknande smaker och gratis smakprover av något som framstod som ofarligt har alltför många av våra barn lurats in i ett livsfarligt nikotinberoende som de nu inte klarar av att ta sig ur.  

Att nikotin är ett gift som skadar den unga hjärnan och ökar risken för psykisk ohälsa, hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ-2, infertilitet och fosterskador är det få som känner till. Skolan saknar resurser och egen kunskap för att prioritera det i undervisningen. Bara hälften av alla ungdomar uppger att de har fått ingående information om tobak i skolan.  

De flesta av våra barn fick sin första prilla, vape eller cigg av en kompis och hade svårt att tacka nej. Ingen minns en fegis. Många har också fått den som ett gratis ”smakprov” i sociala medier. När vi har hittat snusdosor och vapes under madrassen och konfronterat våra barn har de först bedyrat de att de kan sluta när de vill. När de sedan har försökt så har det inte varit så lätt och för de allra flesta helt omöjligt. Åtminstone så länge alla andra använder det i skolan.  

Många av våra barn har fått stora problem med koncentrationssvårigheter, sömnproblem, ångest och stress. Även om de förstår att det faktiskt är nikotinets fel är det svårt att sluta eftersom det då blir extra tufft att klara skolarbetet. Vi har också förstått att nikotinberoendet ökar risken för att även fastna i spel om pengar och andra drogberoenden.  

NÄR tänker ni ta ansvar för den här utvecklingen? NÄR tänker ni börja skydda våra barn från tobaksindustrins alla skadliga produkter? NÄR tänker ni hjälpa alla våra barn som nu har fastnat i ett skadligt nikotinberoende?  

Vi föräldrar kräver:

  • En helt nikotinfri skoltid
  • Nikotinfri idrott och fritid
  • Ett barn- och ungdomsanpassat avvänjningsstöd
  • Totalförbud för alla former av nikotinreklam (även i SoMe)
  • Tobaksskatt på samtliga nikotinprodukter (som inte är godkända läkemedel)
  • Använd tobaksskatten till tobaksförebyggande arbete i skolan

Vill du se en starkare reglering av vitt snus och e-cigaretter? Skriv under vår namninsamling här.