Förbud mot mentolcigaretter – ”viktigt för att skydda barn från att börja röka”

Nu förbjuds försäljning av mentolcigaretter i enlighet med EU:s tobaksproduktdirektiv från 2014. Efter den 20 maj 2020 får inga smaksatta cigaretter säljas på den svenska marknaden. Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, ser detta som ett viktigt steg för att hindra unga från att börja röka och betonar att smaktillsatser borde förbjudas i samtliga tobaksprodukter.

EU:s tobaksproduktdirektiv från 2014 innefattar ett förbud mot mentolcigaretter och 2016 förbjöds övriga smaksatta cigaretter. Då mentolcigaretter hade en stor marknadsandel i Sverige godkände EU en övergångsperiod på fyra år vilket resulterade i att förbudet trädde i kraft nu år 2020. Helen Stjerna, vår generalsekreterare, uttalade sig i Expressen om förbudets betydelse för att skydda barn och ungdomar.

– Mentolcigaretter är väldigt beroendeframkallande, speciellt dessa klickcigaretter. Det vi vet är att man röker fler av dessa cigaretter jämfört med vanliga, och dessa är populära hos unga.

Helen tror att det krävs mer än förbudet för att motivera rökare att sluta direkt, men hon lyfter att den direkta och mest positiva effekten är att det kan hindra unga från att börja. Idag använder tobaksindustrin tilltalande och trendiga smaktillsatser i olika typer av tobaksprodukter för att locka och underlätta för barn och ungdomar att testa.

– Tobaksindustrins kunder dör i rask takt och de måste därför utveckla strategier för att rekrytera nästa generation tobaksbrukare för att säkra framtida intäkter. De är medvetna om att nästan alla tobaksbrukare börjar i tonåren och använder därför exempelvis smaktillsatser för att attrahera en yngre målgrupp.

A Non Smoking Generation arbetar för att Sveriges tobakslagstiftning ska stärkas även vad gäller reglering av tobaksindustrins nya produkter, såsom e-cigaretter och vitt snus. Dessa marknadsförs vilseledande som bättre alternativ till vanliga cigaretter och smaksätts ofta med godis, frukt eller mint för att göra dem mer attraktiva och ”lätta att använda” för ungdomar. För att motverka industrins försök att fånga barn i ett livslångt skadligt nikotinberoende opinionsbildar vi för införandet av ett förbud mot smaktillsatser i samtliga tobaksprodukter.