Förbud mot marknadsföring av tobak i butik minskar ungdomsrökning

I en ny forskningsstudie ser man att förbud mot marknadsföring på försäljningsställen av tobak minskar rökningen bland ungdomar.

I forskningsstudien jämfördes 130 länders lagstiftning och marknadsföring.

Resultatet av forskningen visar att ungdomsrökningen minskade med i genomsnitt 31% i de länder där man hade förbjudit tobaksreklam i butiker och på andra säljställen.