Förgiftning av e-cigaretter ökar

20 februari 2019
 / 
Förgiftning av e-cigaretter ökar

Att använda e-cigaretter blir allt mer vanligt och samtidigt blir fler förgiftade av e-cigaretter. 2018 fick Giftinformationscentralen fler samtal än någonsin tidigare från personer som av misstag fått i sig giftig e-vätska.

Sedan 2011 när det varnades för e-cigaretternas påfyllnadsvätskor för första gången har det skett en markant ökning i antalet fall av förgiftning. 2018 fick Giftinformationscentralen 67 samtal. Ökningen är oroväckande eftersom nikotinet i e-vätskan är giftigt och kan orsaka allvarliga skador. Även små mängder kan leda till symptom såsom illamående, kräkningar och yrsel. Om personen fått i sig en hög dos nikotin finns risk för kramper, medvetslöshet, påverkan på andning samt blodcirkulation och i värsta fall kan det innebära livsfara.

Många samtal handlar om att barn, som är mer känsliga och löper större risk för att skadas, har råkat få i sig e-vätskan. I fall som handlar om barn hänvisar Giftinformationscentralen personerna direkt till sjukhus.

Läs mer på nyteknik.se och lyssna på ett inslag i Sveriges Radio.