Försäljning av klickcigaretter straffas med vite på miljoner

14 mars 2019
 / 
Försäljning av klickcigaretter straffas med vite på miljoner

2016 förbjöd Folkhälsomyndigheten försäljning av klickcigaretter med smak av mentol. Ett tobaksföretag försökte återinföra klickcigaretter i Sverige 2018 men efter tillsyn har Folkhälsomyndigheten nu beslutat att produkten ska bort från marknaden. Att trotsa förbudet straffas med vite på flera miljoner kronor.

Klickcigaretter smaksätts med mentol genom en kapsel i filtret. Dessa förbjöds av Folkhälsomyndigheten 2016 men tobaksföretaget JTI trotsade förbudet och lanserade produkten igen på den svenska marknaden 2018. Efter tillsyn tvingas företaget dra tillbaka cigaretterna på egen bekostnad och varje överträdelse av förbudet straffas med vite på fem miljoner kronor.

Syftet med förbudet är att skydda barn och folkhälsan från rökning.

Läs mer i Folkbladet.