Forskare i Hong Kong vill skydda unga från nya tobaksprodukter

3 maj 2021
 / 
Forskare i Hong Kong vill skydda unga från nya tobaksprodukter

Andelen personer under 26 år som röker och har använt nya tobaksprodukter, såsom e-cigaretter och upphettade tobaksprodukter, har ökat till den rekordhöga nivån på 86 procent i Hong Kong under det senaste året. Nu uppmanar forskare stadens beslutsfattare att omedelbart förbjuda dessa produkter.

I en undersökning av the University of Hong Kong Youth Quitline uppgav nästan 86 procent av unga nuvarande rökare att de har använt nya tobaksprodukter. Detta motsvarar en ökning med 13 procentenheter jämfört med föregående års undersökning och är det tredje året i rad då användningen har ökat.

Över hälften av de unga rökarna uppgav att de testade på grund av nyfikenhet, medan 37,3 procent svarade att de använde dem på grund av grupptryck. Andra orsaker var en utbredd missuppfattning om att de nya tobaksprodukterna är mindre skadliga för hälsan och kan hjälpa dem att sluta röka. Drygt 20 procent svarade att de testade de nya produkterna i försök att sluta med traditionella cigaretter.

Forskarna identifierade även ökad marknadsföring av e-cigaretter och upphettade tobaksprodukter på nätet, avsaknad av ålderskontroller, samt billigare priser, som bidragande orsaker till den ökade användningen bland unga.

I februari 2019 mottog Hong Kongs lagstiftande råd ett lagförslag om att förbjuda import, produktion, distribution och marknadsföring av nya tobaksprodukter, men ännu har inget beslut fattats. Förslaget har brett samhälleligt stöd och nu uppmanar forskare, olika yrkesverksamma och tobaksförebyggande organisationer, det lagstiftande rådet att införa förbudet utan fler fördröjningar.

För att motverka den alarmerande ökningen i ungdomars bruk av nya tobaksprodukter efterlyses även andra tobakskontrollåtgärder, såsom skattehöjningar och hälsoutbildning riktat till unga.

Vill du se ökad tobakskontroll och prevention för att skydda unga? Stöd vårt arbete här.

Källor för mer information: The Standard och South China Morning Post