Forskare kritiserar e-cigaretter som rökavvänjningsmetod

4 maj 2023
 / 
Forskare kritiserar e-cigaretter som rökavvänjningsmetod

Regeringen i Storbritannien planerar att erbjuda gratis e-cigaretter till en miljon av landets rökare för att hjälpa dem att sluta. I en artikel i The Conversation kritiseras nu denna plan av forskare med anledning av e-cigaretternas hälsorisker och det faktum att evidensbaserade metoder för rökavvänjning redan existerar.

2019 satte Storbritanniens regering ett mål om att landet ska bli rökfritt till år 2030. För att nå dit annonserades nyligen planer på att erbjuda gratis e-cigaretter till en miljon rökare för att hjälpa dem att sluta. Denna plan får nu kritik av forskare som menar att det är oansvarigt att rekommendera rökare att byta till andra skadliga produkter.

Forskarna uppmärksammar att e-cigaretter är en relativt ny produkt och att kunskapen om dess långsiktiga effekter är begränsad, men att allt fler studier visar att e-cigaretter medför omfattande hälsorisker. Studier visar exempelvis att e-cigarettanvändning kan orsaka bronkiolit (en inflammation i luftvägarna som ger andningssvårigheter och försämrad syresättning av blodet), cellförändringar och andra skador i lungorna.

Långvarig e-cigarettanvändning kan också påverka blodkärlens funktion och således öka risken för hjärt-kärlsjukdomar. Forskning visar att personer som använder e-cigaretter med nikotin får höjt blodtryck, höjd puls och förträngningar i blodkärlen.

Utöver nikotin innehåller e-cigarettvätskorna många smaktillsatser som även de kan medföra risker när de hettas upp och andas in. När e-vätskorna hettas upp kan de tillsatta smakämnena brytas ner till mer reaktiva ämnen som kan skada celler och vävnader i lungorna.

Forskarna betonar också att e-cigaretter inte är en säker metod för att lyckas sluta röka. Försök till rökstopp med hjälp av e-cigaretter leder ofta till ett blandbruk, som innebär större hälsorisker än att enbart använda en av produkterna. En studie visar också att rökare som byter från cigaretter till e-cigaretter löper risk att få återfall och återuppta rökningen igen senare.

Istället för att rekommendera rökare att byta från en skadlig ovana till en annan anser forskarna att Storbritanniens regering bör rekommendera evidensbaserade nikotinläkemedel (såsom plåster eller tuggummi) och individuell rådgivning för att hjälpa rökare att sluta.

Artikeln avslutas med en påminnelse om den allt för långa tid det tog innan tobakens skadeverkningar var bevisade och erkända. Bevisen för e-cigaretternas negativa effekter växer och forskarna vill förhindra att det även denna gång tar lika lång tid innan människor varnas för produktens potentiella risker.

Vill du hjälpa oss att öka kunskapen om tobaksindustrins alla skadliga produkter? Stöd vårt arbete här.