Forskare rekommenderar starkare lagstiftning gällande e-cigaretter

E-cigaretter kan bidra till ökat tobaksbruk, snarare än tvärtom, enligt en ny kunskapsöversikt om e-cigaretter. Forskarna Stanton Glantz och David W. Bareham visar på behov av att stärka lagstiftningen kring e-cigaretter.

Vuxna använder ofta e-cigaretter som ett hälsosammare alternativ till rökning, för att stilla sitt nikotinberoende på platser där rökning är förbjuden, eller för att kunna sluta röka. De flesta användarna av e-cigaretter använder dock också vanliga cigaretter. E-cigaretter fungerar även ofta som en inkörsport till nikotinberoende bland ungdomar. I Sverige har användningen av e-cigaretter bland pojkar i årskurs 9 ökat med 25 % under det senaste året, enligt CAN:s senaste undersökning om skolelevers drogvanor.

Översikten, som publicerats i serien Annual Reviews och sammanfattats av Tobaksfakta, visar dessutom att e-cigaretter är skadliga för människors hälsa, även om de inte ökar cancerrisken lika mycket som vanliga cigaretter. Partiklar i e-cigaretter ökar risken för många hjärt- och kärlsjukdomar samt lungsjukdomar. Läs hela artikeln här.

Enligt forskarna borde lagstiftare bland annat förbjuda e-cigaretter på platser där vanliga cigaretter är förbjudna, beskatta e-cigaretter på ungefär samma sätt som vanliga cigaretter och begränsa reklam för e-cigaretter.