Forskare vill förbjuda godissmaker i e-cigaretter

12 december 2018
 / 
Forskare vill förbjuda godissmaker i e-cigaretter

Godissmaker i e-cigaretter riskerar locka barn in i ett nikotinberoende, och borde därför förbjudas. Det tycker Louise Adermark, forskare vid Göteborgs universitet, som hänvisar till studier som visar att e-cigaretter kan vara en inkörsport till vanliga cigaretter.

En ny rapport om skolelevers drogvanor från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) visar att allt fler ungdomar använder e-cigaretter. Framför allt på grund av nyfikenhet. Forskare Louise Adermark anser att smaker borde förbjudas eftersom de kan locka ungdomar till att testa, vilket i sin tur kan leda till att de hamnar i ett nikotinberoende.

Lagstiftningen som reglerar e-cigaretter i Sverige förbjuder försäljning till personer som är under 18 år. E-cigaretter måste ha en hälsovarning och skatten på produkten har höjts. Folkhälsomyndigheten, som ansvarar för att lagen följs, har ännu inte gjort någon kontroll eftersom lagen är så pass ny.

I Hong Kong överväger politikerna att förbjuda e-cigaretter helt och hållet. I USA och Tyskland finns förslag om att förbjuda smaktillsatserna i e-cigaretter. I Finland får e-cigaretter endast smaka tobak. Liknande förslag är ännu inte aktuella i Sverige.

Läs mer hos SVT Nyheter.