Forskare vill förbjuda smaksatta e-cigaretter i Sverige

16 september 2019
 / 
Forskare vill förbjuda smaksatta e-cigaretter i Sverige

Svenska forskare menar att hälsoriskerna med e-cigaretter har underskattats och att smaksatta e-cigaretter borde förbjudas.

E-cigaretter marknadsförs som ett bättre alternativ till vanliga cigaretter och användningen har ökat kraftigt i många länder. Efter sex dödsfall och hundratals fall av lungsjukdom med koppling till e-cigaretter har USA:s regering nyligen beslutat att förbjuda smaksatta e-cigaretter. Svenska forskare anser att Sverige borde införa liknande förbud utifrån studier som visar att e-cigaretter medför många negativa hälsoeffekter.

Magnus Lundbäck, läkare på hjärtkliniken på Danderyds sjukhus och docent i kardiologi vid Karolinska institutet, uppmärksammar att de långsiktiga effekterna av att använda e-cigaretter är osäkra men att det redan nu finns tydliga bevis för ökade hälsorisker. Hans forskning visar att e-cigaretter med nikotin ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom och skadar lungorna.

Linnea Hedman, docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, oroas också över e-cigaretternas ökande popularitet. Hennes studier om lunghälsa visar att användning av e-cigaretter ofta ger olika luftvägsproblem. Detta verkar delvis bero på att de som använder e-cigaretter i Sverige ofta också röker vanliga cigaretter, vilket tyder på att e-cigaretter sällan fungerar som en bra metod för rökavvänjning.

Både Magnus och Linnea anser att Sverige borde göra som USA och förbjuda smaksatta e-cigaretter. Finland är ett av de länder som redan har infört ett sådant förbud.

Läs mer hos Svenska Dagbladet.