Forskare vill förbjuda smaksatta e-cigaretter

4 december 2019
 / 
Forskare vill förbjuda smaksatta e-cigaretter

Linnéa Hedman, forskare vid Region Norrbotten, varnar för risker med e-cigaretter och vill förbjuda smaksättningar. Hon menar att smaktillsatserna i e-cigaretter lockar barn och ungdomar att börja röka.

Linnéa Hedman, beteendevetare och projektledare för OLIN-studierna i Norrbotten, forskar på sjukdomarna astma, allergi och KOL. I OLIN-studierna har forskarna upptäckt att e-cigaretter ofta är en produkt som rökare adderar utöver vanliga cigaretter, och att e-cigaretter lockar barn och unga som ännu inte har börjat röka. Linnéa uppmärksammar att e-cigarettföretagen ofta marknadsför produkten som en effektiv rökavvänjningsmetod, men att deras forskning pekar på motsatsen.

Med anledning av den senaste tidens larmrapporter om de många ungdomar som har insjuknat och dött i USA på grund av e-cigaretter vill Linnéa att smaktillsatser i e-cigaretter ska förbjudas. Hon menar att smaksättningarna, såsom frukt, godis eller bakverk, inte fyller någon funktion utöver att locka barn och ungdomar att vilja testa.

Även i Europa och Sverige har fall av e-cigarettskador rapporterats. Innan Sverige drabbas av en liknande epidemi som i USA efterlyser även A Non Smoking Generation ett förbud mot smaktillsatser i e-cigaretter.

Läs mer hos SVT Nyheter Norrbotten.