Forskning fastslår: rökning ökar risk för allvarlig Covid-19

16 mars 2021
 / 
Forskning fastslår: rökning ökar risk för allvarlig Covid-19

En ny omfattande studie från USA slår fast att rökare löper ökad risk att både insjukna i Covid-19 och att utveckla allvarliga symtom. Det rapporterar SVT Nyheter Sörmland.

Den nya amerikanska studien bekräftar att rökning är en stor riskfaktor för att bli allvarligt sjuk i Covid-19. Den visar också att risken ökar ju mer en person har rökt under sitt liv.

Forskningen bygger på 7000 patienter på kliniker i Florida och Ohio. Sambandet mellan rökning och ökad risk för Covid-19 kvarstod även när forskarna kontrollerade för andra samtida sjukdomar, såsom hjärt-kärlsjukdom, kol och diabetes, som i sig också kan öka risken för att drabbas av en svår variant av Covid-19.

Läs mer och lyssna på ett inslag här.