Förslag i Bangladesh: förbjud e-cigg och vitt snus

29 juni 2022
 / 
Förslag i Bangladesh: förbjud e-cigg och vitt snus

Hälsomyndigheten i Bangladesh föreslår ändringar i landets tobakslagstiftning för att förbjuda e-cigaretter och nikotinportioner (vitt snus). Förslaget inkluderar även hårdare reglering av traditionella tobaksprodukter, såsom förbud mot smaksättning och markant större varningsbilder på tobakspaketen.

En myndighet med ansvar för folkhälsa och familjevälfärd i Bangladesh vill stärka landets tobakslagar gällande traditionella tobaksprodukter, men också förbjuda nyare nikotinprodukter i form av e-cigaretter och vitt snus. Befintlig lagstiftning omfattar inte e-cigaretter, vilket enligt detta förslag bör bli förbjudet att både använda, producera, importera, exportera och sälja. Personer som ändå använder e-cigaretter skulle riskera att straffas med böter, och producenter samt återförsäljare skulle riskera ett kortare fängelsestraff och/eller böter.

Hälsomyndigheten vill också stärka regleringen av traditionella tobaksprodukter, som cigaretter. Exempelvis föreslås ett förbud mot smaksättningar, nya licenskrav för försäljning, och större grafiska hälsovarningar på tobakspaketen. Enligt förslaget ska varningsbilderna täcka 90 procent av paketets yta istället för dagens 50 procent.

Vill du stödja vårt arbete för starkare tobakslagar i Sverige? Se hur du kan bidra här.

Källa: Tobacco Reporter.