Förslag i EU: förbjud smaksättning av upphettad tobak

30 juni 2022
 / 
Förslag i EU: förbjud smaksättning av upphettad tobak

EU har föreslagit ett förbud mot smaktillsatser i upphettade tobaksprodukter (Heated Tobacco Products – HTP-produkter). Förslaget, som ska granskas av unionens beslutsfattare och Europeiska rådet, är del av en större plan som syftar till att fasa ut tobaksbruket i Europa till år 2040. 

EU föreslår att förbjuda försäljning av smaksatta HTP-produkter, som en del av ett bredare initiativ för att fasa ut tobaksbruket och minska cancerfallen i Europa. Målet är att färre än fem procent av den europeiska befolkningen ska använda tobak år 2040. Förhoppningen är att ett sådant förbud kan bidra till att göra tobaksbruk mindre attraktivt och således skydda folkhälsan samt rädda liv i unionen.

Förslaget drevs fram av den ökande försäljningen av HTP-produkter i Europa och ämnar säkerställa reglering av nya produkter som lanseras på marknaden, samt skydda unga människor.

Om förslaget godkänns av Europeiska rådet och unionens beslutsfattare kommer medlemsländerna få några månader på sig att implementera förbudet.

A Non Smoking Generation vill se ett förbud mot smaktillsatser i samtliga tobaks- och nikotinprodukter för att skydda barn och unga. Tycker du som vi? Stöd vårt tobakspreventiva arbete här.

Läs mer om EU:s förslag i NY Times.