Förslag i Kalifornien: totalförbjud tobaksköp för alla födda efter 2007

Den amerikanska delstaten Kalifornien har föreslagit att tobaksförsäljning till ungdomar som är födda efter 2007 ska totalförbjudas. Lagförslaget liknar det som redan införts i Nya Zeeland och syftar till att fasa ut tobaksbruket samt förbättra hälsan i kommande generationer. Det rapporterar California Globe.

Förra året infördes en lag som förbjuder tobaksköp för framtida generationer i Nya Zeeland, och i år föreslogs en liknande lag i Norge. Nu har även politiker i den amerikanska delstaten Kalifornien tagit efter dessa initiativ och presenterat ett lagförslag som går ut på att förbjuda tobaksförsäljning till alla medborgare som är födda efter 2007. Om lagen röstas igenom skulle det innebära att den lagliga åldern för tobaksköp successivt höjs, med förhoppningen att tobaksbruket fasas ut när yngre generationer växer upp.

Politikern som formulerade förslaget, Damon Connelly, menar att lagen är ett verktyg för att förbättra folkhälsan och sa i ett uttalande: ”Att hindra nästa generation kalifornier från att bli beroende av rökning borde vara en prioritet för alla som bryr sig om delstatens folkhälsa och våra barns välbefinnande”.

Vill du, som vi på A Non Smoking Generation, se skärpta tobakslagar i Sverige? Stöd vårt arbete här.