Förslag i Kanada: varningstext på varje cigarett

13 juni 2022
 / 
Förslag i Kanada: varningstext på varje cigarett

Kanada föreslår att hälsovarningar ska tryckas på varje enskild cigarett, och kan bli första landet i världen att införa en sådan åtgärd. Syftet är att säkerställa att informationen om rökningens hälsorisker når fram till människor, och öka chansen att nå målet om att halvera antalet rökare i befolkningen till år 2035.

Varningsbilder på tobakspaket infördes för 20 år sedan, och liknande policyer återfinns i stora delar av världen. Myndigheterna i Kanada tror dock nu att dessa bilder har förlorat sin effekt, och föreslår därför att varningstexter också ska tryckas på varje enskild cigarett. Förhoppningen är att fler människor då kommer nås av den viktiga hälsoinformationen, inklusive ungdomar som ofta erbjuds cigaretter i sociala sammanhang utan att se paketet.

De kanadensiska myndigheterna hoppas att åtgärden kan träda i kraft under hösten 2023. Meddelandet som eventuellt kommer att tryckas på cigaretterna är inte bestämt ännu, men ett befintligt förslag är ”gift i varje bloss”.

Vill du stödja vårt arbete för starkare tobakslagar i Sverige? Se hur du kan bidra här.

Källa: SVT Nyheter